منشور اخلاقي شركت سايپا يدك

منشور اخلاقي شركت سايپا يدك

 

عهد نامه

در پيشگاه خداوند متعال، با خود عهد مي‌بندم كه همه روزه و در تمام ساعات با ظاهري آراسته و در محيطي منظم و در نهايت نظم و ادب و احترام با برخوردي نيك و پسنديده، با ارباب رجوع و همكاران تعامل برقرار نموده و در كوتاهترين زمان ممكن امور محوله را دركمال صداقت و رعايت انصاف به انجام رسانيده و درصورت برآورده نشدن خواست ارباب رجوع، توضيحات كافي را براي روشن شدن ذهن آنان ارائه نمايم و در راستاي اهداف متعالي سازمان و كشور، خود را مقيد به اجراي رسالت، اصول و منشور ذيل دانسته و به آن پايبند باشم.

 

منشور اخلاقي

ما كاركنان شركت سايپا يدك با ايمان به اراده خالق هستي و درجهت حفظ منافع ملي و سازماني و رضايتمندي مشتريان كه سرمايه واقعي ما هستند، به رعايت اصول ذيل معتقديم:

  • رعايت شئونات و ارزشهاي اسلامي را در محيط كار سر لوحه فعاليت‌هاي سازماني خود قرار مي‌دهيم.
  • ما بر اين باوريم كه مشتريان، سرمايه‌هاي واقعي سازمان بوده، شخصيت و جايگاه ايشان در فرايند ارتباطات متقابل محفوظ مي‌ماند.
  • انجام امور مراجعان را در كوتاهترين زمان ممكن ضروري دانسته و كوشش خواهيم نمود از اتلاف وقت آنان خودداري نماييم.
  • دريافت هر گونه انتقاد، نظر و پيشنهاد از سوي ذينفعان را ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه‌ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده مي‌نماييم.
  • پرهيز از شايعه‌سازي، تهمت، غيبت و خبر چيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد همكاران را تضعيف نمايد را در فرهنگ سازمان جاري مي‌سازيم.
  • رازداري و خودداري از افشاي اسناد و مدارك محرمانه و اسرار و اطلاعات مشتريان را از اهم وظايف خود دانسته و به آن پايبنديم.
  • درك و استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازماني را در كليه سطوح سازمان اجرا مي‌نماييم.
  • همواره براي رشد و تعالي سازمان به دنبال ارائه پيشنهادهاي سازنده هستيم.
  • در انجام كار تيمي و گروهي و اجراي بهبود كيفيت مانند نظام آراستگي (5S) همراه با ساير كاركنان پيش‌قدم بوده و اجراي مفاد آن را به عنوان رفتار ثابت و عادي روزانه خود نهادينه مي‌كنيم.
  • ما كاركنان شركت سايپا يدك ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی را به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران، مشاوران، پیمانکاران و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط را از وظايف خود دانسته و در راستاي افزايش آن تلاش مينماييم.