خودروهاي X100 و تيبا

ليست اقلام مصرفي و استهلاكي به شرح زير مي باشند:

1- ليست قطعات و مواد مصرفي در خودرو كه مشمول ضمانت نمي باشند.

- روغن ها:روغن موتور و گيربكس
- مايعات:مايع ضد يخ و مايع شيشه شوي
- فيلترها: فيلتر بنزين – فيلتر هوا
مواد مصرفي در صورت انجام تعميرات موتور و گيربكس مشمول ضمانت هستند.

2- ليست قطعاتي كه به عنوان قطعات مصرفي و استهلاكي نبوده ولي عمر كاركرد آنها كمتر از مدت زمان معين در دوران ضمانت خودرو است كه شامل قطعات به شرح و ضوابط جدول زير مي باشند:

 

نام قطعه

مدت ضمانت

صفحه كلاچ

3ماه يا 6000  كيلومتر

ديسك و بلبرينگ كلاچ

12 ماه يا 24000 كيلومتر

باطري

12ماه يا 24000 كيلومتر

لنت ترمز

3ماه يا 6000 كيلومتر

لاستيك

12ماه يا 24000 كيلومتر

لامپ ها

3ماه يا 6000 كيلومتر

تسمه ها

تا پايان ضمانت خودرو

شمع موتور

12 ماه يا20000كيلومتر

تيغه برف پاك كن

3ماه يا 6000  كيلومتر

 

تعويض قطعات مصرفي و قطعات استهلاكي صرفاً در مواقعي كه ناشي از عيب كيفي و مونتاژي موجود در هر يك از مجموعه هاي خودرو باشد بعهده گارانتي مي باشد.

خودروهاي گروه زامياد

ليست اقلام مصرفي و استهلاكي به شرح زير مي باشند:

1- ليست قطعات و مواد مصرفي در خودرو كه مشمول ضمانت نمي باشند.

- روغن ها:روغن موتور و گيربكس
- مايعات:مايع ضد يخ و مايع شيشه شوي
- فيلترها: فيلتر بنزين – فيلتر هوا
مواد مصرفي در صورت انجام تعميرات موتور و گيربكس مشمول ضمانت هستند.


2-ليست قطعاتي كه به عنوان قطعات مصرفي و استهلاكي نبوده ولي عمر كاركرد آنها كمتر از مدت زمان معين در دوران ضمانت خودرو است كه شامل قطعات به شرح و ضوابط جدول زير مي باشند:

نام قطعه

مدت ضمانت

توضيحات

باطري

12ماه يا 24000 كيلومتر

-

لنت ترمز

مطابق توضيحات

لنت هاي جلو 2500 كيلومتر و لنت هاي چرخ هاي عفب 5000 كيلومتر با بازه زماني 6 ماه

لاستيك

مطابق توضيحات

تاير هاي جلو 2500 كيلومتر و تاير چرخ هاي عفب 5000 كيلومتر با بازه زماني 6 ماه

لامپ ها

3ماه يا 2500 كيلومتر

-

تسمه ها

تا پايان ضمانت خودرو

-

شمع موتور

6 ماه يا10000كيلومتر

-

تيغه برف پاك كن

3ماه يا 2500  كيلومتر

-

 

تعويض قطعات مصرفي و قطعات استهلاكي صرفاً در مواقعي كه ناشي از عيب كيفي و مونتاژي موجود در هر يك از مجموعه هاي خودرو باشد بعهده گارانتي مي باشد.