مدیران ارشد شرکت
  
     بهزاد پناهی - مدیرعامل   
   
   مسعود تبریزی - عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل مرتضی نوازنی - قائم مقام مديرعامل در بازرگانی
     
پژمان رشیدپور - معاون طرح و برنامه مهدی روزبهانی - معاون مهندسی و کیفیت سعید تخته چیان - معاون خدمات پس از فروش بابك بيرانوند - معاون برنامه ریزی
سید عباس میرحسینی - معاون بازاریابی ، فروش و صادرات  محمدرضا اشتری ماهینی - مدیر مالی   محمدرضا وحیدی قزوینی - مدیر اقتصادی  مهدي نوروزي - مدير امور مشتريان
     
 اصغر مظفری - مدیر ارتباطات   محسن یزدان فر - مدیر حراست