مدیران ارشد شرکت
 رحیم علیشاهی - مدیرعامل  غلامرضا محمدی -  قائم مقام مدیرعامل  رمضان شرقی صومعه - عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل  مسعود تبریزی - عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل
سید حسین سالاری - معاون طرح و برنامه مهدی روزبهانی - معاون مهندسی و کیفیت سید امیر میرمنصف - معاون خدمات پس از فروش مسعود احمدوند - مدیر حوزه مدیریت
علیرضا عبدی - معاون منابع انساني و پشتيباني سید عباس میرحسینی - معاون برنامه ریزی و لجستیک بابک رفیعی فروشانی - معاون بازرگانی مسعود رحمان زاده شاهی - مدیر حسابرسی داخلی
     
جواد نورمحمدی - مدیر بازرسي شبكه و امداد  محمدرضا وحیدی قزوینی - مدیر اقتصادی فریدون احمدیان - مدیر امور حقوقي و قراردادها  سعید تخته چیان - مدیر امور مشتریان
     
اصغر مظفری - مدیر ارتباطات   محسن یزدان فر - مدیر حراست  محمدرضا اشتری ماهینی - مدیر مالی