مدیران ارشد شرکت
 دکتر رضا تقی زاده - مدیرعامل  غلامرضا محمدی -  قائم مقام مدیرعامل  مسعود تبریزی - عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل بابک رفیعی فروشانی - معاون بازرگانی
سید حسین سالاری - معاون طرح و برنامه مهدی روزبهانی - معاون مهندسی و کیفیت سعید تخته چیان - معاون خدمات پس از فروش سهیل کریمی - معاون برنامه ریزی
علیرضا عبدی - معاون منابع انساني و پشتيباني سید عباس میرحسینی - معاون بازاریابی ، فروش و صادرات  فریدون احمدیان - مدیر امور حقوقي و قراردادها  محمدرضا وحیدی قزوینی - مدیر اقتصادی
     
  محسن یزدان فر - مدیر حراست اصغر مظفری - مدیر ارتباطات مسعود رحمان زاده شاهی - مدیر حسابرسی داخلی مسعود احمدوند - مدیر حوزه مدیریت
       
  محمدرضا اشتری ماهینی - مدیر مالی