مدیران ارشد شرکت
   
     اردشیر امینی -مدیرعامل
محمدرضا عطائی - مشاورعالی و نماینده مدیرعامل در امور شرکتها  مسعود تبریزی - عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل مرتضی نوازنی - قائم مقام بازرگانی  غلامرضا محمدی -  قائم مقام مدیرعامل در خدمات پس از فروش
   
پژمان رشیدپور - معاون طرح و برنامه مهدی روزبهانی - معاون مهندسی و کیفیت سعید تخته چیان - معاون خدمات پس از فروش سهیل کریمی - معاون برنامه ریزی
سید عباس میرحسینی - معاون بازاریابی ، فروش و صادرات  محمدرضا اشتری ماهینی - مدیر مالی  فریدون احمدیان - مدیر امور حقوقي و قراردادها سیداکبر موسوی مقدم - مدیر آپشن و خدمات خودرویی
     
 اصغر مظفری - مدیر ارتباطات   محسن یزدان فر - مدیر حراست مسعود رحمان زاده شاهی - مدیر حسابرسی داخلی   محمدرضا وحیدی قزوینی - مدیر اقتصادی