5
7
6
1
7
7
22
4

ضرورت بهره‌گيري از تجارب خودروسازان جهاني در تدوين برنامه‌ها و شاخص‌هاي عملكردي

مديرعامل سايپايدك با اشاره به ضرورت بهره‌گيري از تجربه و دانش روز خدمات پس از فروش و لزوم برخورداري از آمار به روز خودروسازان جهاني در تدوين برنامه‌ها و شاخص‌ها، اظهار داشت: براي كسب رضايت مشتريان و افزايش كيفيت در خدمات پس از فروش بايد نيم نگاهي هم به عملكرد خودروسازان بزرگ در زمينه خدمات پس از فروشن داشته باشيم.

  • برقراري سرويس ويژه مشتريان در تعميرگاه مركزي شماره 1 سايپايدك
  • بازگشت بيش از 5 تن زباله به چرخه بازيافت
  • مناقصه عمومي مديريت حمل و نقل كالا
  • مدیرعامل سایپایدک: دفاتر منطقه‌ای سایپا در مراکز استانها مستقر خواهند شد
  • Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus