5
7
6
1
7
7
22
4

ارزيابي‌هاي بيروني فرصتي براي رفع كاستي‌هاست

مديرعامل سايپايدك گفت: ارزيابي‌هاي بيرون از سازمان يك فرصت براي رفع كاستي‌ها است چراكه ما يك سازمان يادگيرنده هستيم.

  • ضرورت بهره‌گيري از تجارب خودروسازان جهاني در تدوين برنامه‌ها و شاخص‌هاي عملكردي
  • برقراري سرويس ويژه مشتريان در تعميرگاه مركزي شماره 1 سايپايدك
  • بازگشت بيش از 5 تن زباله به چرخه بازيافت
  • مناقصه عمومي مديريت حمل و نقل كالا
  • Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus