5
7
6
1
7
7
22
4

استقرار مشاور مالياتي نمايندگي‌ها در سايپايدك

مديرعامل سايپايدك از استقرار مشاور مالياتي نمايندگي‌ها در سايپايدك خبر داد و گفت: مشاور امور مالياتي يه منظور تطابق امور مربوط به نمايندگي‌ها با دستورالعمل‌هاي نظام مالياتي كشور، در دفتر مركزي مستقر خواهد شد تا در اين زمينه به مديران نمايندگي‌ها مشاوره رايگان ارائه دهد.

  • شماره 109 نشريه مشتري‌مداري منتشر شد
  • فرهنگ كار شايسته بايد درسازمان گسترش يابد
  • مناقصه عمومي اجراي عمليات آسيب زدائي ، زنگ زدائي
  • مديرعامل سايپايدك خبر داد: آغاز فروش ويژه عضويت خدمات امدادي 247 از طريق اينترنت به مناسبت عيد فطر
  • Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus