دستور العمل گارانتي

 

دستـــــــور العمل گارانتـــــي

نسخــه 91.11 

 

همكار گرامي:

  

مطالب ارائه شده در اين نسخه شامل دستورالعملهاي كلي خدمات گارانتي  بوده  و  جهت گيري آن بيشتر در راستاي اهداف آموزشي مي باشد. جزئيات دقيقتر  اين قوانين در كلاسهاي گارانتي تدريس مي شود. براي اطلاع از تغييرات احتمالي آنها و همچنين استفاده عملياتي از اين شيوه نامه در نمايندگي ها ، لازم است اين مجموعه با بخشنامه هاي صادره  اداره گارانتي (موجود در سايت اداره گارانتي) تطبيق داده شود. همچنين جداول پيوست، بعنوان نمونه آموزشي بوده و جهت استفاده عملي بايد بروزرساني شوند. 

 

                                                                                                                        با تشكر

                                                                                                    اداره بررسي و كنترل اطلاعات گارانتي

 

 

 

پيشگفتار:

امروزه تمامي شركت هاي توليد كننده خودرو در بازارهايي با رقابت بسيار فشرده سعي در جلب رضايت مشتريان خود دارند تا در اين رهگذر با عرضه  محصولات خود نقش بيشتري در گرداندن چرخ صنعت و حصول تبعات آن داشته باشند.

در اين راستا علاوه بر فعاليتهاي گسترده در راستاي بهبود كيفيت محصولات ، ارائه خدمات پس از فروش نيز امري اجتناب ناپذير و ضروري مي باشد.خدماتي كه شركتهاي سازنده خودرو با پرداخت هزينه هاي قابل توجه آن مسئوليت ارائه آنها را بر عهده مي گيرند.

با توجه به پيچيدگي شرايط ارائه اين خدمات و لزوم توجه در دقت و صحت انجام آنها ، استفاده از  دستورالعمل اجرايي اين خدمات بالاخص نوع خاص آن يعني خدمات گارانتي بسيار ضروري مي باشد. دستورالعمل حاضر كليدي است در دست مجريان اين خدمات تا با دقت كامل در مطالب آن وظايف خود را به خوبي انجام دهند و موجبات رضايت مشتريان كه از سرمايه هاي اصلي صنعت خودرو هستند را فراهم سازند و نهايتاً تداوم و پيشرفت كار خود را تضمين نمايند.

مطالب اين دستورالعمل و پيوستهاي مربوطه در پايگاه اينترنتي شركت سايپا يدك به آدرس زير و درقسمت سيستمهاي اينترنتي نمايندگان براي نمايندگيهاي محترم قابل استفاده ميباشد :

www. saipayadak.org

 

1- تعريف گارانتي Guaranty:

 واژه گارانتي به مجموعه تعهداتي گفته مي شود که سازنده در قبال وقوع هرگونه ايراد ناشي از کيفيت نامطلوب مواد  و يا فرآيند نامناسب ساخت محصول خود، تحت شرايط و زماني خاص، جهت رفع آن چه از طريق تعمير و چه از طريق تعويض قطعات بر عهده مي گيرد. در اين حالت هزينه هاي تحميل شده بر عهده توليد كننده محصول است.

شرکت سايپا يدک بر پايه اين تعريف مسئوليت رفع هرگونه ايراد ناشي از کيفيت نامطلوب مواد اوليه، توليد و مونتاژ محصولات شرکت سايپا را با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در اين دستورالعمل و بخشنامه هاي متعاقب بر عهده مي گيرد.

2- تعريف وارانتي Warranty :

تمامي خدماتي كه در دوره گارانتي به مشتري داده مي شود در دوره وارانتي نيز وجود دارد و تنها تفاوت آن با گارانتي آن است كه در دوره وارانتي هزينه خدمات انجام شده توسط مشتري پرداخت مي شود و در ازاي آن مشتري مي تواند ازفضاي تعميرگاه، ابزار مخصوص و دانش فني شبكه سايپا يدك استفاده نمايد.

 3- حدود پوشش گارانتي Coverage:

تعهدات گارانتي شركت سايپا يدك شامل هزينه اجرت تعويض يا تعمير قطعه ، قيمت قطعات تعويضي و هزينه هاي جانبي ( كار خارج ) مي باشد. اين تعهدات شامل مواردي است كه شرايط برقراري گارانتي را دارا بوده و مورد تاييد كارشناسان شركت سايپا يدك قرارگيرند.

 

 

 

4- شرايط برقراري گارانتي:

براي استفاده از خدمات گارانتي محصولات شرکت سايپا کليه شرايط زير مورد نياز است :

4-1-   قرار داشتن خودرو در محدوده زماني و كيلومتري معتبر براي دوره گارانتي مطابق جدول 1-1

رديف

گروه

نوع خودرو

كيلومتر گارانتي

زمان گارانتي

1

سايپا

گروه X100

36000

18

2

تيبا

40000

24

3

زامياد

وانت

40000

24

4

سيتروئن *

زانتيا

-

12

5

سي فايو

-

12

6

نيو سي فايو

150000

60

7

رنو

مگان

100000

36

8

لوگان

40000

24

9

كيا موتورز

ريو

30000

18

10

نيسان

پيكاپ

30000

18

11

رونيز

30000

18

12

سرانزا

30000

18

13

ماكسيما

40000

24

14

مورانو

50000

24

15

نيو مورانو

50000

36

16

تينا *

50000

36

17

قشقايي *

50000

36

جدول 1-1

 

*  سيستم تعليق هيدروليك گروه سيتروئن داراي 2 سال گارانتي است. اين بخش شامل قطعاتي نظير گوي هاي تعليق جلو و عقب، سيلندر هاي تعليق جلو و عقب، شيرهاي ضد نشست و ايمني، مكانيزم هاي تنظيم ارتفاع، انباره ها، پمپ هيدروليك و منبع روغن LHM است.

 

 

 

 

 

 

 

4-2-   بهره مندي خودرو از مدرك معتبر گارانتي خودرو

مدرك گارانتي خودرو در شبكه سايپا يدك، كارت هوشمند است كه به كارت خدمات خودرو معروف است كه به هنگام تحويل خودرو به مشتري ارائه مي گردد. جهت پذيرش خودرو در شبكه مجاز نمايندگي ها ارائه اين كارت الزامي است. همچنين، پس از انجام تعميرات، جهت ترخيض خودرو، به منظور ثبت قطعات تعويض يا تعمير شده و همچنين عمليات هاي صورت پذيرفته رو يخودرو در كارت خدمات، وجود اين كارت الزامي است.

4-3-   بررسي وضعيت سرويس اوليه مطابق با شرايط مندرج در جدول 3-1

رديف

گروه

نوع خودرو

كيلومتر سرويس اوليه

زمان سرويس اوليه

وضعيت

1

سايپا

پرايد

4500-5500

9

اجباري

2

تيبا

4500-5500

9

اجباري

3

كيا موتورز

ريو

4500-5500

9

اجباري

5

سيتروئن

زانتيا

1000-2500

6

اجباري

6

سي فايو

1000-2500

-

اجباري

7

نيو سي فايو

-

-

ندارد

8

رنو

مگان

_

_

ندارد

9

لوگان

ندارد

 

نيسان *

زامياد

1000-2500

6

اجباري

10

پيكاپ

اجباري

11

رونيز

اجباري

12

سرانزا

اجباري

13

ماكسيما

اجباري

14

مورانو

اجباري

15

نيو مورانو

اجباري

16

تينا

اجباري

17

قشقايي

اجباري

جدول 3-1

 

نكته 1-  سرويس اوليه به اولين دوره از سرويس هاي ادواري خودرو اطلاق مي شود.  محدوده انجام آن، شرح بازديدها ، تعويض قطعات و نوع قطعاتي كه بايد مورد بررسي قرار گيرند توسط خودروساز تعيين مي گردد.

تذكر- هزينه انجام سرويس اوليه متناسب با نوع خودرو متفاوت بوده و منبع هزينه در فصل گارانتي دفترچه راهنماي مشنري ذكر گرديده است. براي مثال، ممكن است هزينه قطعات مصوب بر عهده مشتري و هزينه اجرت بر عهده گارانتي باشد.

نكته 2- اجباري بودن سرويس اوليه بدان معني است كه در صورت عدم انجام سرويس اوليه در محدوده تعيين شده، گارانتي خودرو فعال نشده و خودرو الزاما فاقد گارانتي است.

 

 

 

نكته 3- براي رديف هاي 1 و 2 و 3، انجام سرويس اوليه و ايجاد كليم سرويس اوليه براي هر شماره شاسي جهت برقراري گارانتي آن خودرو، الزامي است. در سيستم جديد، TM به دو بخش تقسيم گرديده است. يك بخش شامل همان فيلرگيري و رگلاژ و عملياتهاي از اين دست مي باشد كه نوع محاسبه هزينه آن، گارانتي است. بخش دوم شامل تعويض فيلتر روغن و روغن موتور است كه هزينه اجرت و قطعه آن به حساب مشتري است. در صورت مراجعه مشتري در كياومتر قبل از 5000، پذيرش گارانتي مجاز است. لازم به ذكر است، بخشنامه جديد مشمول تمام خودروهايي مي گردد كه تاريخ توليد آنها بعد از اول تير 1390 بوده ودر نتيجه تاريخ شروع گارانتي آنها از ده تير 1390 به بعد خواهد بود.

 

 4-4-1- تعريف شرايط نقض گارانتي:

هر خودرو بصورت عادي در حالات زير از پوشش گارانتي خارج مي شود:

1- انقضاي شرايط گارانتي ( عبور سن خودرو از شرط ماه و عبور مسافت پيموده شده توسط خودرو از شرط كيلومتر)

2- دستكاري در سيستم كيلومتر شمار ( براي مثال وجود خطاي VSS و يا آشكار بودن استفاده از كليد قطع كن)

3- خودرو هاي مزايده اي

ساير موارد خاص و نادر بصورت زير طبقه بندي مي شوند:

4-    استفاده از مواد مصرفي ( روغن، گاز کولر، فيلتر و ...)  و قطعات غير استاندارد ( قطعات تامين شده از منابعي که مورد تاييد شرکت سايپا يدک نباشند).

5-    اعمال بار يا فشار بيش از حد به خودرو يا هريک از قطعات آن (تحميل دور بالا به موتور براي مدت طولاني، استارت زدن بيش از حد، استفاده از خودرو در شرايط کاري غير عادي مثل مسابقات، حمل بار با وزن بيش از حد مجاز و...)

6- شرايط نامناسب نگهداري

7-  بي توجهي به علائم هشداردهنده خودرو مانند درجه آب

8- هرگونه تغيير يا دستکاري در قطعات که موجب تغيير شرايط کار و اعمال بار اضافي به خودرو گردد مانند نصب رينگ و لاستيک با سايز غير از استاندارد خودرو .

9-  هرگونه تعميرات در مراکز تعمير غير از نمايندگي هاي شرکت سايپا يدک

10- تصادفات، بلاياي طبيعي وهرگونه تخريب با عامل بيروني.

با بررسي نسبت ميزان استهلاک به کيلومترکارکرد خودرو و توجه به ساير شواهد ميتوان به وقوع احتمالي اين موارد پي برد.

 تذکر: در صورت وقوع هر يک از عوامل يادشده تنها قطعات تحت تاثير آن عامل از امتياز گارانتي بي بهره مي شوند و گارانتي ساير قطعات همچنان باقي خواهد بود.

نكته 4- در صورت اطمينان از دستكاري سيستم كيلومتر شمار، نمايندگي موظف است طي نامه اي ، مشخصات خودرو را به شركت سايپا يدك معرفي نموده تا در اسرع وقت در ليست سياه قرار گرفته و از گارانتي خارج شود.

 

 

نكته 5- ليست سياه شامل خودروهايي هستند كه يا به علت عبور سرانه هزينه گارانتي از مبلغ پيش بيني شده وارد اين ليست شده اند يا دستكاري كيلومترشمار در آنها محرز است.

نكته 6- درفاصله زماني تحويل خودرو تا انجام سرويس اوليه معايبي که منجر به عدم کارايي و توقف خودرو شوند تحت پوشش گارانتي قابل رفع مي باشند.

نكته 7-  امكان پذيرش خودروهاي اماني جهت رفع عيب در سيستم پذيرش تخت وب وجود دارد.

نكته 8- كليه خودروهاي پرايد مورد استفاده در آموزشگاههاي رانندگي كه داراي گارانتي مي باشند مي توانند از خدمات گارانتي طبق ضوابط استفاده نمايند.

نكته 9- كليه خودروهاي پرايد مورد استفاده ناوگان تاكسي راني كه داراي گارانتي مي باشند مي توانند از خدمات گارانتي طبق ضوابط استفاده نمايند

نكته 10- در مورد خودروهاي CNG، در صورتيكه مخزن و سيستم گازسوز بهنگام تحويل بر روي خودرو نصب شده باشد، گارانتي آن دقيقآ مطابق با جدول شرايط گارانتي است. اما در صورتيكه نصب مخزن و قطعات وابسته آن، بعد از تحويل خودرو صورت پذيرفته باشد، قطعات سيستم گازسوز از تاريخ نصب بمدت يك سال يا 25000 كيلومتر داراي گارانتي مي باشند.

4-4-2- شرايط نقض گارانتي قطعه- شامل قطعه اي است كه در هر تعميرگاهي بغير از نمايندگي هاي مجاز سايپا يدك تعويض و يا تعمير شده باشد. در اين حالت تنها قطعه مورد نظر و قطعات مرتبط با آن (درصورتيكه به دليل خرابي قطعه فوق آسيب ديده باشند) فاقد گارانتي بوده و گارانتي خودرو مستقل از آن است.

رفع ايراد قطعات  گارانتي:

پس از پذيرش خودرو مشمول گارانتي مطابق روش پذيرش خودرو و بررسي اظهارات مشتري ، با توجه به تجربيات کاري خود پس از بازديد خودرو اقدام به تشخيص عيب و قطعات معيوب بنماييد و حتي الامکان پس از اطمينان از نوع و محل عيب با توجه به نکات زير اقدام به تعمير يا تعويض قطعه نماييد :

1- اطمينان از صحت تعلق قطعه به خودرو با توجه به کيلومتر کارکرد و تاريخ سند خودرو مندرج در کارت گارانتي خودرو و مطابقت دادن اين دو با شرايط ظاهري خودرو و يا علائم مشخصه روي قطعه که با کمک بخشنامه هاي مربوطه معرف تاريخ توليد قطعه مي باشند الزامي است.درصورت عدم تعلق قطعه به خودرو از تعويض آن تحت پوشش گارانتي خودداري کنيد.

2. همواره دقت کنيد تا قطعه شامل شرايط نقض گارانتي قطعات نباشد.

3. به هيچ وجه قطعه اي را تنها به منظور جايگزيني با نمونه مرغوب تر تعويض نکنيد.

4. قطعات سالم را به هيچ وجه تعويض نکنيد.

5. دقت كنيد تا در پايان كار كليه ايرادات مطرح شده از طرف مشتري برطرف شده باشند.

نكته 11- كسري قطعات در زمان تحويل خودرو به مشتري ، مربوط به ادارة تحويل شركت سايپا مي باشد و بدليل نداشتن داغي شامل گارانتي نمي شود .

 

 

5-     تعريف كليم Claim

واژه كليم به معنب "ادعا" بوده و در فرهنگ گارانتي اصطلاحا به ادعاي مشتري مبني بر وجود ايراد در قطعه اي از خودرو  گفته مي شود. ادعاي مشتري در برگه استاندارد پذيرش خودرو در نمايندگي ثبت شده و سپس نسبت به رفع آن اقدام مي شود.

5-1- اجزاي كليم

بطور كلي پس از انجام هر پذيرش و رفع عيب، جهت رسيدگي و بررسي، كليم به دو بخش اطلاعاتي (فايل كليم) و فيزيكي( قطعه داغي) تقسيم مي گردد  كه در تمامي فرآيند بررسي كليم گارانتي، در سامانه پردازش كليمهاي گارانتي در مديريت گارانتي، اين دو ماهيت بصورت جداگانه اما موازي با يكديگر  تحت بررسي قرار مي گيرند.

5-1-1- اجزاي اطلاعاتي

هر كليم داراي چهار مؤلفه عمده اطلاعاتي مي باشد كه عبارتند از:

1-       اطلاعات خودرو

1-1-             نوع خودرو

1-2-             شماره شاسي خودرو

1-3-             شماره موتور خودرو

1-4-             تاريخ شروع گارانتي خودرو

1-5-             تاريخ تعمير (پذيرش) خودرو

1-6-             كيلومتر مراجعه خودرو

2-       اطلاعات قطعه

2-1-             شماره سريال قطعه

2-2-             مارك

2-3-             واحدشمارش قطعه ( عدد، ليتر، دست...)

2-4-             ضريب مصرف قطعه

2-5-             قيمت قطعه

3-       اطلاعات عمليات ( تعمير يا تعويض)

3-1-             كد عمليات

3-2-             زمان استاندارد عمليات

3-3-             اجرت ساعتي نمايندگي

4-       كار خارج

4-1-             فاكتور انجام كار خارج از تعميرگاه

4-2-             سقف پرداخت

4-3-             لوازم و مواد مصرفي جانبي

4-4-             كدهاي مورد استفاده براي كارخارج

 

 

 

 

5-2- تعاريف پايه

5-2-1- كد خودرو – عبارتست از كدي شامل اعداد و حروف لاتين كه براي معرفي نوع خودرو بكار مي رود.

5-2-2- شماره شاسي خودرو Vehicle Identification Number  - مشخصه اي استاندارد است كه براي شناسايي خودرو از آن استفاده مي شود و به VIN معروف است.

5-2-4- تاريخ شروع گارانتي خودرو – اين تاريخ معمولا 10 روز بعد از تاريخ فروش خودرو در نظر گرفته مي شود.

5-2-5- كيلومتر مراجعه- نمايندگي هاي بايد دقت نمايند تا مقدار كيلومتر خودرو بصورت دقيق ثبت شده و از درج اشتباه آن و يا گرد كردن اعداد آن خودداري نمايند. لازم بذكر است در صورتيكه خودرويي دچار كاهش كيلومتر شود از سيستم گارانتي خارج مي شود.

5-2-5- سريال قطعه- جهت استانداردسازي شناسايي قطعات در سيستم يكپارچه خدمات پس از فروش، شركت سايپا يدك نسبت به تعريف يك استاندارد سريال قطعات، اقدام نموده است. در اين استاندارد، سريال قطعه يك عدد 6 كاراكتري است كه تمامي كاراكترهاي آن عدد مي باشد. رقم اول از سمت چپ بيانگر گروه خودرو و ارقام دوم و سوم نشانگر نوع خودرو مي باشد. جدول استاندارد سريال فطعات در جدول 6-1 آمده است.

تا شماره

از شماره

خودرو

-

100

مينياتور

211

210

لوگان

230

220

مگان

305

300

زامياد

308

306

پاترول

313

310

پيكاپ

-

315

سرانزا

-

320

رونيز

326

325

مورانو

353

350

ماكسيما

532

500

پرايد

553

540

پي كي

555

553

نيو پي كي

604

601

زانتيا

606

605

سي فايو

772

700

كاروان

802

800

ريو

جدول 6-1

5-2-6- تعداد قطعه – بهنگام درج اطلاعات كليم بايد به انواع واحد شمارش قطعات دقت نمود. بعضي از واحد هاي شمارش قطعه عبارتند از:

1-       دست

2-       واحد

3-       ليتر

4-       عدد

5-       ست

6-       كيت

 

5-2-7- ضريب مصرف– به تعداد واحد مجاز مصرف يك قطعه در يك خودرو اطلاق ميشود. اين بدان معني است كه تعداد ثبت شده براي يك قطعه در كليم نبايد از  حداكثر ضريب مصرف استاندارد آن قطعه تجاوز كند . براي مثال، ضريب مصرف كمك فنر جلو راست در هر خودرو، 1 مي باشد.

5-2-8- زمان استاندارد عمليات – مدت زماني است كه نشاندهنده زمان مورد نياز براي تعويض يا تعمير هر قطعه از خودرو است. مجموعه اين زمان ها با يك سيستم كدينگ مشخص شده كه به آنها كد عمليات گفته مي شود. مجموعه كدهاي عمليات و زمان استاندارد مربوط به آن عمليات،  تحت عنوان « دفترچه زمان استاندارد» (Time Manual- TM) وجود دارد. در هنگام استفاده از شماره عمليات ها به عمليات هايي كه بصورت همپوشان همديگر را پوشش مي دهند بايد توجه داشت و بيشتر از حداستاندارد استفاده ننمود بعنوان مثال: درهنگام تعويض كيت كلاچ فقط از يكي از اجرتهاي تعويض ديسك يا صفحه  يا بلبرينگ بايد استفاده نمود واز استفاده از كليه كدهاي باهم خودداري شود.

5-2-9- اجرت ساعتي  – به ارزش ريالي(هزينه) هر ساعت كار تكنسين در نمايندگي گفته مي شود.

5-2-10- كار خارج – به آن دسته از عملياتهايي گفته مي شود كه نمايندگي انجام آنها را به يك پيمانكار بيرون از تعميرگاه محول مي كند نظير تراشكاري. 

5-2-11- سقف پرداخت – جهت پرداخت هزينه كار خارج به نمايندگي، نيازي به ارسال فاكتور نبوده و كار خارج از طريق سيستم پردازش گارانتي بر اساس قيمت بازار به نمايندگي بصورت خودكار پرداخت مي شود. معمولا فاكتور اسكن شده و در فرم پذيرش تحت وب، ضميمه مي گردد. لازم بذكر است در صورتيكه مبلغ درخواستي نماينده از سقف تعيين شده بيشتر باشد، هزينه مطابق با سقف تعيين شده به نمايندگي پرداخت مي شود.

5-2-12- ارتباط بين قطعه و كار خارج- لازم بذكر است كه كار خارج درج شده در كليم مي بايست با قطعه بكار گرفته شده ارتباط مستقيم داشته باشد. در غير اينصورت، هزينه كار خارج پرداخت نخواهد شد.

6-  پذيرش خودرو گارانتي:

به هنگام مراجعه خودرو به محل نمايندگي با توجه به نكات زير خودرو را پذيرش بنماييد.

نكته 11- كليه اطلاعات مربوط به خودرو ، مالك و شرايط پذيرش ، شامل موارد ذكر شده در فرم پذيرش خودرو  را با دقت در فرم پذيرش خودرو ثبت نماييد.

نكته 12- اظهارات مشتري درمورد معايب خودرو را بطور كامل در فرم پذيرش خودرو ثبت نماييد.

نكته 13- شرايط ظاهري و متعلقات خودرو را مطابق با اطلاعات پشت و روي فرم بررسي نموده و در فرم ثبت نماييد.

نكته 14- مدارك ارائه شده توسط مالك را با مشخصات پلاك سيني خودرو مطابقت دهيد.

نكته 15- مدت زمان طي شده از تاريخ شروع گارانتي تا زمان مراجعه و همچنين كيلومتر كاركرد خودرو را با جدول شرايط خدمات خودرو و كيلومتر قبلي مراجعه كه اطلاعات آن در سايت مي باشد را مطابقت دهيد.

نكته 16- پس از تكميل فرم پذيرش خودرو ، تأييد مشتري را با اخذ امضاء در فرم پذيرش خودرو ثبت نماييد.

نكته 17- پيش بيني زمان و هزينه تعميرات حتما به مشتري اعلام گردد.

نكته 18- در قسمت شماره تماس مشتري، شماره تلفن همراه مشتري حتما مي بايست ثبت گردد.

 

 

 

7- كارت خدمات خودرو

 

كارت خدمات خودرو، به منزله كارت هوشمند گارانتي حاوي اطلاعات خودرو به انضمام مشخصات اولين مالك است و با هر مراجعه شما به نمايندگان مجاز منتخب، سوابق تعميراتي خودرو شما را ثبت مي نمايد . ازشما تقاضا داريم درمراجعات به نمايندگان مجاز كارت مذكور را همراه داشته باشيد همچنين كارت هوشمند يك كارت دومنظوره (بانكي – خدماتي ) و داراي امتيازاتي است كه مي توانيد از طريق پايانه هاي هوشمند از آن بهره مند شويد  اين امتيازات توسط كارگزار يا مسئول فروش براي شما توضيح داده مي شود . كارت خدمات بصورت سالم تحويل اولين مشتري مي گردد و بايد درصورت فروش خودرو به مالك بعدي سپرده شود از آنجائيكه درصورت بروز هرگونه ايراد فيزيكي و اختلال سيستمي دركارت هزينه صدور مجدد كارت بر عهده مشتري خواهد بود بار ديگر از شما تقاضا داريم درحفظ و نگهداري كارت كوشا باشيد.

 

7-       مفقود شدن خدمات خودرو و اقدامات لازم :

نمايندگي موظف است با مراجعه به سايت شركت سايپا يدك، نسبت به درخواست صدور كارت المثني اقدام نمايد.

نكته 19 – هزينه صدور كارت خدمات خودرو المثني بر عهده مشتري است.

نكته 20- جهت اطلاع از تاريخ شروع گارانتي خودرو، مي توانيد به برنامه پذيرش و يا سوابق تعميراتي خودرو مراجعه نماييد.

نكته 21- در صورت وجود تمايز و مغايرت بين تاريخ شروع گارانتي خودرو در برنامه پذيرش و كارت گارانتي، كارت گارانتي قابل استناد است.

نكته 22- تاريخ مندرج بر روي كارت خدمات خودرو، تاريخ انقضاي گارانتي است.

8-      ماركهاي قطعات: 

 تعريف مارك – اعدادي هستند كه براي نشان دادن سازنده هاي مختلف يك قطعه خاص استفاده مي شود. مهمترين نكته اي كه مارك هاي يك قطعه را از يكديگر متمايز مي كند، قيمت آنها است.

8-1-            مفهوم مارك 500

استفاده از مارك 500 در يك كليم بعنوان مارك درخواستي از سوي نمايندگي، بدان معني است كه نمايندگي در زمان ايجاد كليم، از ساير ماركهاي خريداري شده از شركت سايپا يدك ( براي مثال مارك 1، 2، 3، 4، 6 و ...) هيچگونه موجودي نداشته است و به همين منظور جهت جلب رضايت مشتري، اقدام به خريدقطعه از بازار نموده است.

9-       محدوديتهاي تعويض قطعات :

نكته 23- هيچ يک از مواد و قطعات مصرفي ( روغن، لاستيک، لنت ترمز، صفحه کلاچ و... ) که در اثر مصرف مستهلک شده باشند شامل گارانتي نمي شوند. جهت اطلاع از وضعيت گارانتي دقيقتر اين قطعات، به دفترچه گارانتي هرخودرو و بخشنامه ها مراجعه نماييد.

نكته 24- مواد مصرفي لازم جهت تعويض قطعه در هنگام انجام تعميرات گارانتي قطعات مرتبط با آن قطعه شامل گارانتي مي شوند. ( روغن، واسکازين، فيلتر، چسب و...)

 

 

10-   مجوز تعويض قطعات خاص:

بهنگام ورود اطلاعات كليم در وب، قطعات مجوزي با رنگ زرد مشخص مي شوند. در اين حالت، كارشناس گارانتي نسبت به بررسي وضعيت قطعه در سايت اقدام مي نمايد و در صورت صدور مجوز، رنگ زرد به سبز تغيير يافته و كليم مي تواند بسته شود. در صورت عدم صدور مجوز، رنگ زرد به قرمز تغيير خواهد يافت.

نكته 25- براي تعويض موتور كامل درصورتيكه كمتر از سه ماه از گارانتي خودرو گذشته ويا كيلومتر خودرو كمتراز 5000 باشد، يك گزارش فني به همراه عكس ديجيتالي در پذيرش تحت وب ثبت شده تا پس از تائيد توسط اداره گارانتي موتور كامل براي نمايندگي ارسال گردد.

نكته 26- درصورتيكه خودرو بيشتر از 5000 كيلومتر كاركرد داشته و يابيش از سه ماه از تاريخ شروع گارانتي آن گذشته باشد مي بايست جهت درخواست پوسته موتور اقدام نماييد كه باز هم گزارش فني و عكس در خود پذيرش درج و ضميمه مي گردند.

-          در خصوص تعويض موتور كامل، دو حالت وجود دارد:

·         اگر موتور كامل توسط مگا موتور تامين شود، لازم است تا نمايندگي با ارسال فرم مخصوص، نسبت به اعلام مشخصات خودرو اقدام نمايد. در اين حالت، از آنجاييكه در راستاي تامين قطعه، نمايندگي هزينه اي پرداخت نكرده، تنها به كليم كردن اجرت تعويض اكتفا مي نمايد.در اين حالت، موتور جديد پس از سفارشگذاري از سوي شركت مگاموتور براي نمايندگي ارسال مي گردد. شماره موتور جديد، همان شماره موتور قبلي بوده كه توسط شركت مگاموتور بر روي بلوك موتور حك گرديده و لذا نيازي به تغيير مدارك راهنمايي و رانندگي خودرو نمي باشد.

·         اگر موتور كامل از منابع خارجي تامين گردد، (براي مثال موتور ديزل زامياد) موتور جديد داراي شماره موتور جديد خواهد بود و لذا در اين حالت مدارك خودرو مي بايست مطابق با شماره موتور جديد تغيير يابند. در اين حالت نمايندگي موظف است قطعه موتور كامل را از فروشكاه اينترنتي خريداري نموده و كليم نمايد. لازم است قبل از تعويض موتور، نمايندگي با راهنمايي و رانندگي منطقه جهت بازديد خودرو هماهنگي نمايد تا پس از تعويض موتور كامل در راستاي تعويض مدارك خودرو، مشتري دچار مشكل نگردد.

نكته 27- جهت تعويض قطعاتي از قبيل قطعات تزئيناتي خودرو، نظير آيينه هاي بغل و داخل، شيشه هاي بغل و جلو و عقب و چراغ هاي عقب و جلو بشرط عدم شكستگي و رنگ بدنه (موارد جزيي) همچنين لاستيك چرخ، جهت اخذ تآييديه گارانتي، ضميمه نمودن عكس و درج توضيح فني در پذيرش تحت وب الزامي است . همچنين، كارشناس فني مي تواند قبل از هر گونه اقدام تعميراتي، از طريق سيستم برچسب، نسبت به ارسال گزارش فني و عكس اقدام نموده و كسب تكليف نمايد.

نكته 28- اكسل عقب پرايد يك سال يا 5000 كيلومتر با تاييد كارشناس فني نمايندگي بشرط عدم ضربه خوردگي و تأييد داغي قابل پرداخت است بعداز زمان و كيلومتر فوق ارسال ايميل و توضيح فني و تاييد گارانتي الزامي است.

12- زمان گارانتي قطعات مصرفي

به طور كلي مي توان گفت قطعاتي كه  در اثر استفاده از خودرو مستهلك مي شوند تحت پوشش گارانتي قرار نمي گيرند مگر آنكه بتوان اطمينان حاصل نمود كه عيب مربوط به استهلاك نبوده و مستقيما به نقص فني قطعه مربوط است. برخي از اين قطعات عبارتند از لنت ترمز، صفحه كلاچ ،لاستيك ، تيغه برف پاك كن ، تسمه ها ، صافي ها وفيلتر ها ، لامپ و فيوز، و همچنين اقلام مصرفي نظير روغن موتور و گيربكس ، روغن هيدروليك ، روغن ترمز، مايع خنك كننده و گاز كولر.

 

نكته 29- از آنجاييكه محدوديت هاي تعويض اين قطعات در هر خودرو متفاوت است، مرجع تصميمگيري فصل گارانتي دفترچه راهنماي مشتري است.

13- ارسال مدارك گارانتي:

مدارك گارانتي عبارتند از اسناد كاغذي كه پس از بسته شدن كليم، نمايندگي نسبت به پرينت آنها اقدام مي نمايد. براي مثال مي توان به برگه كليم و برگه صورتحساب ماهانه گارانتي اشاره نمود. در سيستم تحت وب، نياز به ارسال هيچگونه مدرك كاغذي يا فيزيكي نمي باشد.

نكته 30- كليه كليمهاي خودروهاي تحت پوشش نمايندگي ، كاملا منظم و طبق شماره ليست صورتخلاصه با دسته بندي ماهانه در يك زونكن ، بايگاني شده و پس از درج سال و ماه مربوطه به روي زونكن ، تا مدت زمان حداقل 18 ماه در محلي مناسب در نمايندگي نكهداري شود ( در بازديدهاي دوره اي اين موضوع بررسي خواهد شد)

نكته 31- برگه كليمهاي بايگاني شده ميبايست داراي امضاء مشتري، ممهور به مهركارشناس فني و مهرنمايندگي باشند.

14- ارسال فايل گارانتي

ارسال فايل از طريق سيستم تحت وب بصورت خودكار و در طي يك فرآيند آنلاين صورت مي پذيرد.

15- پرداخت علي الحساب -  مبلغي است كه بعنوان پيش پرداخت هزينه هاي گارانتي نمايندگي در حساب او اعمال مي شود.  و منجر به اعتبار خريد قطعات گارانتي از طريق تخصيص به كليم ماهانه اعلام شده  توسط اداره گارانتي به مديريت فروش قطعات ميگردد.ضمنا مبالغ اجرت علي الحساب بعد از بررسي و تاييد گارانتي از طريق مديريت مالي در حساب هاي اعلام شده نمايندگي بصورت نقدي واريز ميگردد.

15-1- نحوه محاسبه مبلغ علي الحساب- پس از بررسي اوليه كليمهاي ارسالي، ميزان مبلغ علي الحساب بر اساس فرمول زير  محاسبه و  در تاريخ هاي 1و 8 و 16و 24  هفته كاري در حساب نمايندگي اعمال مي شود:

90% هزينه قطعه تاييدي + 100% هزينه اجرت تاييدي

15-2-  مبناي پرداخت كامل اجرت ها براساس شاخص هاي تعيين شده توسط شركت ميباشد ،لذا بعد از كنترل توسط اداره گارانتي  به نسبت انحراف از  نرم شبكه ، تعديل و پرداخت خواهد شد .

16- پرداخت مطالبات بصورت قطعي -  بعداز ارسال قطعات داغي درپايان هرماه توسط نمايندگيها به انبار داغي و اعلام بررسي نهايي توسط آنها از طريق مديريت گارانتي بررسي لازم انجام شده و تفاوت هزينه هاي علي الحساب مورد محاسبه قرارگرفته و به مديريت مالي شركت جهت واريز يا كسر بحساب نمايندگيها اعلام مي شود. ريز اطلاعات قطعات پرداخت نشده در گزارش پرداخت مطالبات قابل مشاهده مي باشد.  

16-1- شرايط پرداخت قطعي – جهت قرار گرفتن نمايندگي در ليست پرداخت قطعي احراز شرايط زير الزامي است:

وضعيت قطعات داغي نمايندگي نهايي شده باشد: براي احراز اين شرط لازم است تا تمامي قطعات داغي نمايندگي در موعد مقرر به انبار قطعات داغي شركت سايپا يدك تحويل شده باشد.

 

 

 

 

17- گارانتي قطعه

هنگاميكه يك قطعه به هر دليل، از تحت پوشش بودن گارانتي خودرو خارج مي شود و هزينه تعويض آن بر عهده مشتري مي شود، در صورتيكه قطعه مورد نظر در ليست قطعات طرح گارانتي قطعه باشد، مشتري مي تواند از مزاياي گارانتي قطعه استفاده نمايد.

18-1- فرآيند گارانتي قطعه

تمامي بستر اطلاعاتي گارانتي قطعه اعم از نحوه پذيرش، ثبت كليم، ارسال فايل كليم، داغي قطعه، پرداخت قطعي و ساير حواشي آن، دقيقا همانند گارانتي خودرو است.در تعاريف پايه گارانتي قطعه، دو پارامتر تاريخ نصب قطعه و چندمين مرتبه بودن نصب بسيار مهم است.

18-1-1 نصب اول قطعه: در اولين نصب قطعه، نمايندگي مي بايست دقيقا مطابق يك كليم وارانتي عمل نماييد، پس تمامي هزينه هاي كليم بر عهده مشتري خواهد بود، با اين تفاوت كه نوع ذيرش بصورت "گارانتي قطعه" است. در اين حالت، تاريخ شروع گارانتي اهميتي نداشته و بجاي آن تاريخ نصب اول قطعه بر روي خودرو در نظر گرفته مي شود. همچنين كيلومتر نصب اول نيز در كليم ثبت مي گردد.  پس از بسته شدن كليم، نرم افزار بصورت خودكار، كارت گارانتي قطعه را صادر نموده كه مي بايست به مشتري تحويل داده شود. مدت زماني كه قطعه از تاريخ نصب اول گارانتي مي شود، بسته به نوع قطعه، از سه ماه تا يك سال متغير بوده و بر روي كارت گارانتي قطعه ثبت مي گردد.

18-1-2- نصب دوم قطعه: در دومين نصب قطعه، مشتري با ارائه كارت گارانتي نصب اول قطعه، تنها 10% مجموع هزينه كليم را بعنوان فرانشيز پرداخت نموده و الباقي 90% مجموع هزينه كليم بر عهده شركت خواهد بود. در اين حالت، پس از ثبت نصب دوم گارانتي قطعه، مجددا كارت گارانتي نصب دوم براي تحويل به مشتري صادر مي گردد. اين كارت مي بايست در نزد مشتري نگهداري شود تا در صورت نياز به نصب سوم به نمايندگي عودت داده شود.

18-1-3- نصب دوم به بعد: در تمامي نصب هاي دوم به بعد، مبدا سنجش زمان گارانتي قطعه، نصب اول بوده و ميزان ماه هاي سپري شده نسبت به نصب اول سنجيده مي شوند.

نكته 32 – در تمامي نصب هاي دوم به بعد، فرانشيز قطعه همان 10% محاسبه خواهد شد كه بر روي برگه كليم بعنوان سهم مشتري درج مي گردد.

نكته 33- بطور كلي، مارك قطعه در نصب اول و نصب هاي بعدي مي بايست يكي باشد. در صورت عدم تطابق مارك، در حالتي كه مارك نصب اول از مارك نصب دوم  ارزانتر باشد، نمايندگي مي بايست نسبت به پرداخت ما به تفاوت هزينه قطعه به مشتري اقدام نمايد. سپس جهت دريافت اين هزينه از شركت سايپا يدك، مي بايست فرم FGU120 را پر نمايد. در حالت برعكس، از آنجاييكه اين تفاوت هزينه به سود مشتري است نياز به اقدام خاصي نيست.

 

 

19- ضميمه زامياد

احتراما از تمامي نمايندگي هايي كه به خودروي وانت نيسان (زامياد) خدمات ارائه مي نمايند خواهشمند است نسبت به مطالعه موارد زير اقدام نموده و  جهت اجراي آنها تلاش نمايند:

1.       تعويض موتور كامل فقط تا كيلومتر 5000 امكان پذير است و  براي كيلومتر بالاتر از 5000، تعمير موتور و تعويض بلوكه سيلندر امكان پذير است.

2.       تعويض موتور هاي مربوط به خودروهاي داخلي (بنزيني و گازسوز ) با توجه به ارسال گزارش ومستندات اعلام شده و بعد از تاييد مديريت گارانتي با ارسال نامه به شركت مگاموتور و رونوشت به نمايندگي از طريق شركت مگاموتور ارسال خواهد شد .

3.       تعويض موتور ديزل بعد از ارسال گزارش فني مطابق مستندات اعلام شده و بعد از تاييد مديريت گارانتي و دريافت مجوز از اداره گارانتي ، نمايندگي موظف است  نسبت به خريد قطعه موتور كامل ديزل از مديريت فروش قطعات شركت اقدام نمايد.

4.       تعويض كيت كلاج تا آخر گارانتي خودرو امكان پذير است به شرط آنكه صفخه كلاچ نسوخته و تمام نشده باشد.

5.       شارژ گاز كولر به تنهائي فقط در محدوده سرويس اوليه مجاز مي باشد.

6.       فيلتر اوليه سوخت ديزل بايد هر 5000 كيلومتر تعويض گردد.

7.       فيلتر ثانويه سوخت ديزل بايد هر 7000 كيلومتر تعويض گردد.

8.       محدوديت هاي تعويض قطعات مصرفي به شرح زير است:

 

رديف

نام قطعه

مدت زمان (ماه)

ميزان مسافت (كيلومتر)

شرايط

1

كاسه چرخ

3

2500

-

2

لاستيك چرخ جلو

3

2500

عدم وجود ضربه، پارگي در اثر برخورد شي تيز

3

شيشه جلو

3

2500

عدم وجود ضربه

4

بلوري چراغ جلو

3

2500

عدم وجود ضربه

5

تيغه برف پاك كن

3

2500

مصرف نشده باشد

6

لاستيك چرخ عقب

3

5000

عدم وجود ضربه، پارگي در اثر برخورد شي تيز

7

لنت ترمز

3

6000

مصرف نشده باشد

8

كمك فنر

6

10000

متفرقه نباشد

9

شمع موتور

6

10000

متفرقه نباشد

10

باطري

12

24000

متفرقه نباشد

11

روغن موتور

-

-

سرويس اوليه -  تعمير/تعويض موتور

12

روغن گيربكس

-

-

تعمير/ تعويض گيربكس يا ديفرانسيل

13

آب باطري

-

-

تعويض باطري

14

ضد يخ

-

-

تعمير/ تعويض رادياتور آب

15

فيلتر روغن

-

-

سرويس اوليه

 

 

                                                                                                            
 

 

پورتال سازمانی , پرتال سازمانی