گارانتی قطعات خودرو


مشتري محترم
سازمان خدمات پس از فروش سايپا براي اولين بار در ايران قطعات خودروهاي زانتيا، مگان ، تندر 90 ، و ريو را كه توسط نمايندگيهاي مجاز سايپا يدك تامين و نصب گردد به مدت حداكثر يكسال از تاريخ نصب با شرايط تعريف شده گارانتي مي نمايد . لازم بذكر است به زودي توسعه اين طرح براي ساير خودروهاي تحت پوشش خدماتي اين شركت فراگير خواهد شد .

هدف
طرح توسعه گارانتي قطعات با هدف اصلي افزايش رضايت و امنيت خاطر مشتريان شبكه خدمات پس از فروش سايپا ، از طريق ارائه و گارانتي قطعات با كيفيت ، توسط نمايندگيهاي مجاز سايپا يدك در سراسر كشور اجرا مي گردد .

مزايا

* اطمينان از كيفيت قطعات
* رعايت استانداردهاي نصب در شبكه خدمات پس از فروش
* امكان مراجعه با ساير نمايندگيهاي مجاز سايپا يدك علاوه بر نمايندگي اول ، در دوره گارانتي قطعه
* افزايش امنيت و ايجاد آرامش خاطر مشتريان


شرايط گارانتي
گليه قطعات مشمول طرح به مدت يكسال از تاريخ اولين نصب به جز موارد ذيل گارانتي ميباشند :
قطعات استهلاكي به شرح ذيل : ( 6 ماه )

* لنت ها
* تيغه برف پاك كن
* تسمه ها
* كيت كلاچ

قطعات استهلاكي به شرح ذيل : ( 3 ماه )

* فيلترها
* صافيها


موارد زير خارج از تعهدات گارانتي ميباشد :

* تهيه و نصب قطعات در خارج از شبكه نمايندگيهاي مجاز سايپا يدك
* موارد ناشي از سهل انگاري دارنده خودرو
* هرگونه صدمات ناشي از عواملي كه مرتبط با ساختار خودرو نباشد ، نظير تصادفات ، جنگ ، سرقت ، آتش سوزي ، و بلاياي طبيعي