نمایش محتوا

گارانتی خودرو

خودروی شما مطابق زمان و کیلومتر )هر کدام زودتر فرا رسد( مندرج بر روی کارت خدمات خودرو، به شرط انجام به موقع سرویس اولیه و سرویس های ادواری، مطابق شرایط درج شده در دفترچه راهنماي مشتري، توسط شرکت سایپا یدک، گارانتی می گردد.

 

گارانتی رنگ خودرو

خودروی شما دارای 3 سال گارانتی رنگ می باشد و در صورت بروز تغییراتی در رنگ خودرو نظیر ریزش رنگ، دو رنگ شدن، پوسته شدن، مشتری می بایست با مراجعه به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک، مراتب را سریعاً به اطلاع برساند.

تبصره 1- ریزش مواد شیمیایی و آسیب های ایجاد شده در اثر نگهداری نامناسب خودرو، تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند.

تبصره 2- زدودن چربی و یا تمیز کردن قطعات مکانیکی، زیر اتاق خودرو، قطعات لولادار، قطعات پلاستیکی بیرونی رنگ شده به کمک موادی که مورد تا یید فنی نیستند یا وسایل شوینده با فشار توصیه نمی گردد.

 

ضمانت خدمات و قطعات

نمایندگی‌های مجاز ملزم مي باشند تا ضمن تسلیم صورتحساب به مصرف‌کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.

 

تعهد خدمات

مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه‌کننده می‌باشد.

 

ضمانت كيسه هوا

عملكرد صحيح سيستم و قطعات كيسه هوا بر اساس استانداردهاي ابلاغي در دوران تعهد علاوه بر دوره تضمين ، بر عهده عرضه كننده خودرو مي باشد. به طوري كه در صورت بروز نقص در سيستم كيسه هوا حتي در دوران تعهد ، جبران خسارت و تامين هزينه هاي مرتبط بر عهده عرضه كننده خودرو خواهد بود.

بديهي است عمل كردن سيستم بدلايلي مانند تصادف ، ضربه شديد و دستكاري سيستم برقي خودرو شامل ضمانت فوق نمي گردد

 

 

گارانتي قطعات خاص