مدیران ارشد شرکت

 

      
 

سيد محمدرضا موسوي

مديرعامل

   
 
 
  علي مرادي - عضو موظف هيأت مديره  عباس شوقاني  - عضو موظف هيأت مديره  عليرضا پورسهراب - قائم مقام مديرعامل در حوزه بازرگاني جواد مطهري فر - قائم مقام مديرعامل در امور شركت‌ها
       
 مهدی روزبهانی - معاون مهندسي و كيفيت  داریوش رضایی - معاون منابع انسانی و پشتیبانی  سيد حسين سالاري - معاون طرح و برنامه سعيد تخته‌چيان - معاون شبكه
 
 

 

محمد بابايي-مشاور مديرعامل و مدير حوزه مديريت عامل حسين خشكباري - سرپرست معاونت بازرگاني خدمات صادق رضايي - سرپرست معاونت بازرگاني قطعات رادين پيمان فر - سرپرست معاونت برنامه ریزی و لجستیک
   

 محمدرضا اشتري ماهيني - سرپرست معاونت مالي و اقتصادي

 

 اصغر مظفری - مدیر ارتباطات ابوذر مهرباني - مدير بازرسي مسعود شاعري - سرپرست مديريت امور حقوقي و قراردادها
 
 
 
عليرضا عبدي - مشاور مديرعامل و بازرس ويژه عباس رفعتي كيا كلايه-  مدير حسابرسي داخلي

 

پويان بخشي زاده - سرپرست مديريت امور مشتريان

علي آينه درخشان

 مدير حراست