مدیران ارشد شرکت
     
       سيد فخرالدين حيدري منش - مدیرعامل       
       
  مهدي ساعتچي - عضو موظف هيأت مديره و قائم مقام مديرعامل در حوزه مالي و اقتصادي  سيد رضا مفيدي - عضو موظف هيأت مديره و قائم مقام مديرعامل در حوزه خدمات پس از فروش  عليرضا پورسهراب - قائم مقام مديرعامل در حوزه بازرگاني  
       
 مهدی روزبهانی - معاون شبكه  داریوش رضایی - معاون منابع انسانی و پشتیبانی  سيد حسين سالاري - معاون طرح و برنامه  غلامرضا مرادي رودپشتي - معاون مالي و اقتصادي
 
   
 وحيد خباززاده حقيقي - معاون بازرگاني قطعات سيد اكبر موسوي مقدم - معاون بازرگاني خدمات   علیرضا عبدی - معاون برنامه ریزی و لجستیک  
   
 اصغر مظفری - مدیر ارتباطات  مهدي نوروزي - مدير امور مشتريان ابوذر مهرباني - مدير بازرسي     حامد افكاري مهرباني - سرپرست مديريت امور حقوقي و قراردادها
       
منوچهر مرادي فرزانه - سرپرست مديريت حسابرسي داخلي