مدیران ارشد شرکت

 
    سيد فخرالدين حيدري منش - مدیرعامل   
   
مهدي ساعتچي - عضو هيأت مديره و قائم مقام مديرعامل در حوزه مالي و اقتصاديسيد رضا مفيدي - عضو موظف هيأت مديرهعليرضا پورسهراب - قائم مقام مديرعامل در حوزه بازرگانيايرج حسيني‌پژوه - قائم مقام مديرعامل در حوزه خدمات پس از فروش
     
مهدی روزبهانی - معاون مهندسی و کیفیت داریوش رضایی - معاون منابع انسانی و پشتیبانی سيد حسين سالاري - معاون طرح و برنامه حميدرضا كريمي - معاون مالي و اقتصادي
 
وحيد خباززاده حقيقي - معاون بازرگاني سعید تخته چیان - معاون خدمات پس از فروش خليل فتاحي - مدير حراست ابوذر مهرباني - مدير بازرسي
       
اصغر مظفری - مدیر ارتباطات مهدي نوروزي - مدير امور مشتريان شاپور نورگستر - مدير امور حقوقي و قراردادها مسعود رحمان زاده - مدير حسابرسي داخلي