مدیران ارشد شرکت
     
       سيد فخرالدين حيدري منش - مدیرعامل       
       
  مهدي ساعتچي - عضو موظف هيأت مديره و قائم مقام مديرعامل در حوزه مالي و اقتصادي  سيد رضا مفيدي - رئيس هيأت مديره و قائم مقام مديرعامل در حوزه خدمات پس از فروش  عليرضا پورسهراب - قائم مقام مديرعامل در حوزه بازرگاني جواد مطهري فر - قائم مقام مديرعامل در امور شركت‌ها
       
 مهدی روزبهانی - معاون شبكه  داریوش رضایی - معاون منابع انسانی و پشتیبانی  سيد حسين سالاري - معاون طرح و برنامه  غلامرضا مرادي رودپشتي - معاون مالي و اقتصادي
 
 

 

 
  مهدي نوروزي - سرپرست معاونت برنامه ریزی و لجستیک حسين خشكباري - سرپرست معاونت بازرگاني خدمات صادق رضايي - سرپرست معاونت بازرگاني قطعات رادين پيمان‌فر - سرپرست معاونت مهندسي و كيفيت
   
 اصغر مظفری - مدیر ارتباطات ابوذر مهرباني - مدير بازرسي و سرپرست مديريت امور مشتريان حامد افكاري مهرباني - سرپرست مديريت امور حقوقي و قراردادها عباس رفعتي كيا كلايه- سرپرست مديريت حسابرسي داخلي 
       
عليرضا عبدي - مشاور مديرعامل و بازرس ويژه

علي آينه درخشان

سرپرست مديريت حراست