تماس با شركت

  آدرس : ايران- تهران - كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج - نبش خيابان داروپخش


  تلفن : 61611200(21-98+)
  فاكس : 61611901(21-98+)
  صندوق پستي : 37515-836
  امورمشتريان سراسر كشور : 096550
  ارسال پيام كوتاه امور مشتريان :  5000196770 , 50001817
  مركز امداد خودرو سايپا : 096550
  دريافت نظرات و پيشنهادات شما
  ارائه پيشنهادات و شكايات به سايپا