اطلاعیه سرویسهای ادواری خودروهای مشمول گارانتی

 

پیرو مصوبه وزارت محترم صنعت ، معدن و تجارت خودروهاي H300 , H200 – S200 - Q200 - X200 - X100 با تاريخ شروع گارانتي1/3 /99 به بعد بايد به ترتيب سرويس هاي ذيل را انجام دهند وعدم انجام به موقع هريك از سرويس های ذکر شده باعث ابطال كامل گارانتي خودرو مي گردد. در ضمن انجام به موقع سرویسهای دوره ای نیز مطابق دفترچه راهنمای مشتری به منظور حفظ شرایط گارانتی و نیز جلوگیری از آسیب به مجموعه های اصلی خودرو می بایست انجام پذیرد .

درخودروهاي S200 , Q200 – X200 – X100(خانواده کوییک ، تیبا ، ساینا و پراید) سرويس اوليه خودرو حداكثر بعد از 5 ماه ازتاريخ شروع گارانتي خودرو و حداقل پيمايش1000 كيلومتر و حداكثر 5500 كيلومتر و سرويس ثانويه خودرو حداكثر بعد از 6 ماه ازتاريخ شروع گارانتي خودرو و بازه كيلومتري (4500 تا5500) انجام شود.

درخودروهاي گروه برلیانس H300 , H200 سرويس اوليه خودرو حداكثر بعد از 3 ماه ازتاريخ شروع گارانتي خودرو و حداقل پيمايش 1000 كيلومتر و حداكثر5000 كيلومتر و سرويس ثانويه خودرو حداكثربعد از6 ماه ازتاريخ شروع گارانتي خودرو و بازه كيلومتري (3500 تا5000) انجام شود.