شبکه های اجتماعی
تماس با ما

  آدرس : ايران- تهران - كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج - نبش خيابان داروپخش - شرکت سایپایدک - ورودی از درب تعمیرگاه مرکزی 4

  تلفن : 61611128 (21-98+)

  تلفن : 61612530 (21-98+)
  فاكس : 61611901(21-98+)
  صندوق پستي : 37515-836

  مركز امداد خودرو سايپا : 096550