نمايشگاه هاي مركزي

نمايشگاه هاي مركزي فروش خودرو شركت سايپا يدك

نام نمايندگي : شركت بازرگاني سايپا يدك
كدفروش محصولات شركت سايپا:143391
كد فروش محصولات شركت پارس خودرو :5498

نمايشگاه مركزي

آدرس

تلفن

نمايشگاه مركزي شماره 1

سه راه تهرانپارس كيلومتر 3 جاده آبعلي

77968407

نمايشگاه مركزي شماره 2

سه راه آذري ابتداي خيابان قزوين

66647375

نمايشگاه مركزي شماره 3

ضلع شمال شرقي ميدان آزادي

66020495

نمايشگاه مركزي شماره 4

كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج بلوار داروپخش

61611689

 

ساعت كار نمايشگاه هاي مركزي 
شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الي 16:30
پنجشنبه ها :8  الي 12:30

 

 

تاريخ آخرين به روز رساني : 1395/08/09